Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Acht leerlingen uit mavo 3 hebben zich het afgelopen schooljaar in het zweet gewerkt om een van hun examenvakken al in klas 3 af te ronden. Zeven leerlingen hebben Engels examen gedaan, één leerling heeft wiskunde afgerond. Hun prachtige resultaten geven er blijk van dat hun keuze om in het voorexamenjaar al examen te doen in een vak, de juiste is geweest. Op feestelijke wijze zijn de mavo 3-leerlingen op school onthaald, uiteraard volgens de richtlijnen. Ze kregen een certificaat met het resultaat van dit ene examenvak; volgend schooljaar zal dit worden samengevoegd met de rest van hun eindexamenresultaten op hun eindcijferlijst bij het diploma.

Terug naar overzicht