Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Eindexamen 2024

Wanneer zijn de examens 2024?

TijdvakWelke dagen?Wanneer komt de uitslag?
1e tijdvak14 mei t/m 28 mei12 juni
2e tijdvak18 juni t/m 25 juni2 juli
3e tijdvakaugustus 2024rooster wordt later bekend gemaakt
Klik hier voor het examenrooster. Wanneer is welke toets?

Diplomering

Zoals het er nu naar uitziet zal de diplomering plaatsvinden op maandag 8 juli, vanaf 14.00 uur. Over de uitvoering zullen jullie nog uitgebreid geïnformeerd gaan worden.

Extra ondersteuning en uitleg

Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast is sinds 2022 een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. (klik hier) Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.

Oefenen met ‘oude’ eindexamens

Op de website alleexamens.nl kun je oefenen met de eindexamens vmbo vanaf 2003. De website is gratis en kan zonder inlog worden gebruikt. Ook geven de makers handige tips om je examens goed voor te bereiden én te maken.

Nog meer oefenen met ‘oude’ eindexamens

Ook op https://examenkompas.citolab.nl/ kun je oefenen met de oude eindexamens vmbo. Na het zelf maken en nakijken van een oud examen zie je je cijfer, welke onderwerpen je al beheerst én welke je nog kunt oefenen. Geen inlog of docent nodig; je kunt meteen starten.

Het examen vindt plaats in de sportbox.