Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Telefoonbeleid:

Smartphonevrij op het Dalí College vanaf 1 januari 2024!

Vanaf 1 januari 2024 gaan we een nieuwe fase in op het Dalí College: een smartphonevrije zone op de studiehallen en in het klaslokaal! Met het motto 'thuis of in de kluis' willen we een omgeving creëren waarin we de voordelen van persoonlijke interactie en concentratie op het leerproces kunnen omarmen.

Smartphonevrij in de klas en op de studiehal

Het omgaan met digitale middelen is een belangrijk onderdeel van het moderne leven. Vanuit deze gedachte gebruiken wij het platform It’s Learning, maken wij gebruik van blended learning en staan er bijvoorbeeld laser snijders en 3D printers in de science lokalen. Tegelijkertijd blijkt de smartphone in de schoolomgeving een factor van veel afleiding te zijn. Een studiehal en klaslokaal zonder smartphones kan daarom een positieve impact hebben op de leerervaring.

Thuis of in de kluis: wat betekent dat?

We vragen leerlingen vriendelijk om hun smartphones thuis te laten of veilig op te bergen in hun kluisjes tijdens de lessen. Zo kunnen alle leerlingen volledig deelnemen aan ons onderwijs, zonder afleiding van hun telefoon. De smartphone kan in de pauze eventueel worden geraadpleegd in de aula. Zodra de pauze afgelopen is, wordt de smartphone weer opgeborgen in het persoonlijke kluisje van de leerling.
Het gebruik van laptops blijft toegestaan, aangezien we deze inzetten voor blended learning en digitale leermethodes.

Hoe kunnen ouders helpen?

We vragen ouders om dit initiatief te ondersteunen door thuis het gesprek aan te gaan over het bewust omgaan met het gebruik van digitale apparaten. U kunt tevens met uw kind meekijken op de laptop, zodat daarop alleen programma’s en apps staan die ondersteunend zijn voor het onderwijs.

Samen kunnen we een omgeving creëren waarin onze leerlingen zich volledig kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen profiteren van hun tijd op het Dalí College.

Waarom deze verandering?

  1. Focus op Leren: Studies tonen aan dat constante afleiding van smartphones de concentratie en het leerproces kan verstoren. Door de mobiele telefoon thuis of in de kluis op te bergen, kunnen leerlingen zich beter concentreren op hun lessen en het maximaliseren van hun leertijd.
  2. Sociale Interactie: We willen een stimulerende omgeving creëren waarin leerlingen elkaar persoonlijk ontmoeten en communiceren. Het bevordert een gezonde sociale ontwikkeling en teamwerk, essentiële vaardigheden voor de toekomst.
  3. Veiligheid en Welzijn: Het verminderen van afleiding draagt bij aan het welzijn van onze leerlingen. Het voorkomt overmatig gebruik, cyberpesten en vergroot de veiligheid op school.