Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Heroverweging schooladvies

In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies van de leerkracht. Hiermee melden zij zich aan (uiterlijk 9 maart 2023) voor een school voor voortgezet onderwijs. Na het bericht van plaatsing maken leerlingen in april de Centrale Eindtoets. Is de uitslag van deze toets hoger dan het oorspronkelijke schooladvies? Dan mag de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan dan besluiten het advies naar boven bij te stellen of te handhaven (het schooladvies mag niet beneden worden bijgesteld). In dat laatste geval (handhaven schooladvies) moet de school motiveren waarom. Soms moet een leerling op zoek naar een andere VO-school als het schooladvies naar boven is bijgesteld.

Op het Dalí College kunnen leerlingen van groep 8 worden aangemeld met een advies wat tenminste een doorverwijzing naar ‘mavo’ bevat (k/m, m, m/h, h, h/v). Een leerling mag dus met een oorspronkelijk k/m-advies worden aangemeld. Bij een heroverweging van het advies van de basisschool (in april/mei) kan het echter zo zijn dat van een kader-advies wordt opgehoogd naar een kader/mavo advies. In dit specifieke geval kunnen leerlingen dan niet alsnog bij ons worden aangemeld.