Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Dé school die
kansen creëert

Het Dalí College biedt - als onderdeel van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - een inspirerende werk- en leeromgeving voor ervaren en beginnende docenten. Dit betekent dat docenten veel professionele ruimte krijgen om het onderwijs zelf vorm te geven. Kortom, volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, eigenaarschap over het eigen onderwijs en de kans om actief mee te denken en ons onderwijs te helpen mee-ontwikkelen.

Waarom werken bij Dalí?

“Niemand draait hier lesjes af. De inzet van het team is groot, en de leerlingen zijn heel betrokken. Dan kun je ook echt iets bereiken. En dat is toch waarom ik graag leraar wilde worden.”

Gepersonaliseerd onderwijs heeft niet alleen heel veel meerwaarde voor leerlingen, je krijgt er ook als leraar zóveel voor terug!

Waar staan we voor?

De leerling staat bij ons centraal. Dat betekent dat je als docent kijkt naar de individuele leerbehoefte van elke leerling. Gepersonaliseerd onderwijs is onlosmakelijk verbonden met gedifferentieerd lesgeven, omdat je continu oog hebt voor wat een leerling nodig heeft om beter te worden. Je bent daardoor veel bewuster bezig met de inhoud van je lessen en je manier van lesgeven. Het betekent ook dat je een intensieve band opbouwt met zowel je coachleerlingen als met de ouders. En met de rest van het team.

Coachende cultuur

Als docent ben je op de mavo ook coach van een groepje leerlingen. Eenmaal per week starten we de dag met het coachteam van je eigen jaarlaag. In de brugklas is het eerste halfjaar dagelijks de dagstart met de leerlingen van je eigen coachgroep, dat maakt dat de onderlinge betrokkenheid groot is. Vanaf de derde periode in klas 1, en in klas 2 en hoger is er de weekstart: eenmaal per week een moment met je coachgroep aan het begin van de dag.
In alle onderwijskundige aspecten komt het gepersonaliseerd leren terug. Als coach én als docent kun je leerlingen daarom ook veel beter ondersteunen, je hebt echt impact. Het vraagt wel dat je openstaat voor de feedback van leerlingen en collega’s en dat je kritisch durft te kijken naar je eigen professionele handelen. Dat past bij de coachende cultuur die wij met elkaar nastreven!

Open sollicitatie

Herken je je in onze visie op gepersonaliseerd onderwijs en wil je meewerken aan de verdere ontwikkeling hiervan? Dan ben je altijd welkom om een open sollicitatie te sturen. Deze kun je richten aan de heer Rob Feenstra, per brief p/a Dalí College, Plesmanweg 450, 1965 BD Heemskerk, of per mail: info@dalicollege.nl.

Vacatures