Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Dalí College
voor mavo & havo

Vanaf 1 augustus 2022: havo aan de Plesmanweg!

In het schooljaar 2022-2023 lopen in het Dalí College niet alleen leerlingen rond die de leerweg ‘mavo’ volgen. Op 1 augustus 2022 is de nieuwe leerweg havo gestart. Leerlingen die zijn ingeschreven met een havo-advies van de basisschool zijn geplaatst in een havo-brugklas en direct gestart met het havo lesprogramma. Dit is een volwaardige havo opleiding waar een praktische component aan toegevoegd is, zodat de aansluiting vanuit onze eigen mavo en naar het HBO nog soepeler zal verlopen.
Ook bij de nieuwe havo wordt het onderwijs aangeboden volgens de uitgangspunten van het gepersonaliseerd leren en zullen de leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten en vaardigheden.

Praktisch karakter

De nieuwe havo zal dus een praktisch karakter dragen. Enkele voordelen van de nieuwe havo zijn nu al duidelijk:

  1. Met een havo-advies start je in een havo-brugklas.
  2. Doorstroom van mavo naar havo wordt eenvoudiger.
  3. Doorstroom van havo naar HBO wordt eenvoudiger.
  4. Zowel mavo als havo met gepersonaliseerd leren.
    (Denk aan: persoonlijke coaching, dagstart, leerdoelgericht onderwijs etc.)
  5. Technologie & Design op zowel mavo- als havo-niveau.
  6. Sport & Management op zowel mavo- als havo-niveau.
  7. Zowel mavo als havo op één locatie.

Mavo
en
havo
op één locatie!

HavoP:
meer plezier,
betere prestaties,
meer succes!

HavoP: praktijkgericht havo-vak

Teveel leerlingen hebben weinig plezier in hun havo-opleiding en ook de overgang naar het hbo verloopt voor een deel van hen niet soepel. Er zijn te veel havisten die in het eerste jaar van opleiding switchen of uitvallen. HavoP – een initiatief van het Havoplatform – is gebaseerd op competenties die relevant zijn voor een vervolgstudie in het hbo, heeft een duidelijke LOBcomponent en scholen kunnen zelf inhoudelijke invulling aan het vak geven.

Rooster

Bij havoP volgen havoleerlingen een fors praktijkgericht programma dat bijvoorbeeld op een hele dag in de week (het 80/20-principe) kan worden ingevuld. De havisten doen volwaardig examen in het vak havoP.

Marc Janssen van het Havoplatform geeft de havisten de ruimte om zowel te denken als te doen. Hij stelde een profiel samen waaraan de havoP-leerling zou moeten voldoen. Dit profiel omvat vijf competenties, waarover de havist moet beschikken als hij naar het hbo gaat: sturing geven aan het eigen leerproces, beroepshouding ontwikkelen, informatievaardigheden ontwikkelen, probleemoplossend werken en samenwerken. Op verschillende scholen zijn prachtige initiatieven ontstaan om binnen het huidige stelsel het onderwijs te verrijken met praktijkvakken, business classes, techlabs, medialabs, projecten en stages.

Zinvol en contextrijk

Het doel van havoP is onderwijs bieden dat aansluit bij de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn en om de relevantie te zien van wat ze leren. De Onderwijsraad noemt de volgende redenen voor de ontwikkeling van het praktijkvak voor havo: motivatie van de havist, ontwikkeling van vaardigheden, betekenisvol onderwijs, betere voorbereiding op de vervolgopleiding en de keuze ervan.  Met het praktijkgerichte vak wordt het voor havisten mogelijk gemaakt om de koppeling te maken met de voorbereiding op het hbo.

Het praktijkgerichte vak neemt de behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt voor het onderwijs. Voor havisten is het belangrijk dat ze de koppeling tussen theorie en praktijkkunnen maken, zodat ze de relevantie van het leren zien. Ze leren door doen en houden van afwisseling en uitdaging. Binnen een begrijpelijke structuur en met motiverende begeleiding kunnen havisten zelf hun leerproces organiseren en plannen en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces.

Stimulans voor bedrijfsleven

HavoP legt de basis voor toekomstige werknemers die functioneren op hbo-niveau, die de taal van de werkvloer spreken en het werk begrijpen dat daar gedaan wordt. Daarmee speelt het vak in op vragen uit het bedrijfsleven. De ervaring, opgedaan met het praktijkprogramma van het  praktijkgerichte vak, draagt daaraan bij.

Via de stage ontstaan bovendien al vroeg contacten tussen bedrijven en talentvolle jongeren. Het bedrijfsleven draagt bij aan de opleiding en vorming van havisten en geeft hen de kans om in de praktijk mee te draaien, te ontdekken welke carrièremogelijkheden er zijn, waar ze goed in zijn en in welke richting ze zich verder willen ontwikkelen.

Met havoP zetten we een volgende stap: een praktijkgericht vak als examenvak op de havo. Het zou goed nieuws zijn voor de havist die zo met meer plezier en betere resultaten naar school gaat.