Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Aandacht voor
onderwijskwaliteit

Elke leerling is uniek en heeft recht op goed onderwijs. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen, passend bij de eigen mogelijkheden. Een zeer hoog percentage verlaat de school met een diploma of (start-)kwalificatie. Om dit te bereiken beschikt onze school over professionele medewerkers met hart voor de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passende begeleiding.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De rapportages van de onderwijsinspectie zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Onderwijsresultaten

Elk jaar evalueert de schoolleiding samen met de vaksecties de resultaten van het onderwijs aan de hand van de in- en doorstroomgegevens en de examenuitslagen. De schoolgegevens vergelijken we daarbij met de landelijke cijfers, die door de onderwijsinspectie worden geleverd. Tezamen met de feedback van leerlingen, ouders en medewerkers krijgen we zo een goed beeld van de huidige kwaliteit van ons onderwijs. Alle resultaten van onze school zijn te vinden in Scholen op de Kaart.