Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Iedere mening telt,
ook die van jou!

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders invloed hebben op hoe onze school werkt. Daarom horen we graag jullie mening. Dit kan bijvoorbeeld via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MZR) komt op voor de belangen van alle leerlingen, ouders en medewerkers van het Dalí College. De raad bespreekt met de directie allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, besteding financiële middelen en het veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MZR. Alle rechten staan in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement kun je inzien bij de administratie.

Voor vragen kun je terecht bij:
– mevrouw M. Schumacher: m.schumacher@dalicollege.nl of
– mevrouw L. Zonneveld: l.zonneveld@dalicollege.nl

Willen jij of je ouder(s) meepraten in de MZR? Geef dit dan aan bij je coach.

Leerlingenraad

Op het Dalí College hebben wij een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen uit verschillende leerjaren. Minimaal één keer per maand komt de raad bij elkaar onder begeleiding van een docent. Wij houden ons bezig met verschillende onderwerpen. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van het schoolfeest en paarse vrijdag. Ook heeft de raad een adviserende stem bij het opstellen van het leerlingenstatuut.

Voor vragen kun je terecht bij:

Samenstelling MZR

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MZR van de mavo:

Mw. M. SchumacherVoorzitter MZR, namens personeel
Mw. L. ZonneveldSecretaris MZR, namens personeel
Dhr. J. Cortijo Delgadonamens personeel
Dhr. F. van Kruistumnamens personeel
Mw. A. van Riessennamens ouders
Mw. T. van Leeuwen namens ouders
Vacaturenamens leerlingen
Vacaturenamens leerlingen

Ouderraad

De Ouderraad van het Dalí College vertegenwoordigt op een actieve manier de belangen van alle ouders. Als raad signaleren en discussiëren wij met – en adviseren de schoolleiding over een breed scala aan onderwerpen die voor ons, onze kinderen en de school van belang zijn. De school houdt de Ouderraad mede op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij kunt u denken aan het gepersonaliseerd leren, de learning portal, formatief toetsen, (ver)bouwplannen, informatieavonden en het open huis, wat speelt er in de MR, promotiedoeleinden, inrichting van de school, enz. enz.

Op deze manier bent u als ouder altijd op de hoogte van het laatste nieuws en kunt u meepraten over op handen zijnde veranderingen.

Wij werken mee aan...

  • Gezondheid en veiligheid op school (het waterproject)
  • Speciale projecten op school (denk aan de kerstactiviteiten)
  • Open Dag
  • Diplomeringsavonden
  • Invulling speciale wensen (financiële ondersteuning mediatheek, het aanbod van etenswaren in de kantine, inrichtingselementen schoolplein, aankleding studieruimten, en dergelijke.)

Denk mee!

Samen zetten we ons ervoor in om de schooltijd van uw kind op het Dalí College zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen, in een zo prettig mogelijke omgeving. Wanneer u meer wil weten over de Ouderraad, als u suggesties heeft of als u een vergadering wenst bij te wonen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de Ouderraad. U kunt dit kenbaar maken via het volgende mailadres: ouderraad@dalicollege.nl

Ook als u belangstelling heeft om de Ouderraad te versterken, bent u van harte welkom!

Iris Dijkstra, Eric Emmer en Vincent van den Burg

Wij vinden het ontzettend belangrijk wat u als ouder vindt van onze school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Het Dalí College maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dit niveau is er overleg met ouders, leerlingen en medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wil je meer weten over deze raad of heb je vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de secretaris van de MZR. Of ga naar deze informatiepagina.