Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Schoolplan 2024-2028

'Dalí College mavo havo met aandacht en praktijkgericht'

Voor u ligt het schoolplan 2024 – 2028. Dit plan vormt het kader voor de ontwikkelingen voor de komende jaren en voor de resultaten die we over vier jaar met elkaar bereikt willen hebben.

Het schoolplan staat voor een integrale aanpak verdeeld over verschillende onderwerpen. Als afgeleide van dit schoolplan zullen in jaarplannen de doelen per jaar worden beschreven. In deze jaarplannen wordt de jaarlijkse reflectie en evaluatie op de verschillende onderdelen meegenomen.

Schoolplan 2024-2028: https://www.dalicollege.nl/wp-content/uploads/2024/04/Schoolplan-Dali-College-2024-2028-19032024-DEF.pdf

Schoolplan 2024-2028 beknopte versie:

Wettelijk en bestuurlijk kader

Net als andere scholen heeft het Dalí College te maken met wet- en regelgeving, een sectorakkoord en een bestuurlijk kader die richtlijnen geven op het gebied van het vereiste professionele klimaat, de horizontale dialoog, de lerende cultuur, het daarop afgestemde integraal personeelsbeleid, maatwerkwerk en differentiatie, een eigentijdse digitale inbreng, het op orde hebben van leerling-zorg en tot slot de harde kwaliteitsgegevens.

De richtlijnen zijn sturend en zijn, gecombineerd met een eigen visie op goed onderwijs. Met onderstaande hyperlinks krijgt u toegang tot het Strategisch beleidsplan van het SVOK en het sectorakkoord VO: ‘Scholen in beweging’.

Kom jij naar het Dalí College?

Meer over ons