Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Vanaf eind september vangt gemeente Velsen tijdelijk zo’n 1000 vluchtelingen op. Zij worden gehuisvest op een zeecruiseschip, dat aan een kade van het Noordzeekanaal in Velsen-Noord komt te liggen. De kinderen van de asielzoekers krijgen straks onderwijs op De Fakkel van het Rinket en de scholen van SVOK. Wethouder Piet Burgering: “Onderwijs is voor alle kinderen van groot belang. Fijn dat we in Heemskerk de kennis en expertise hebben om daar een steentje aan bij te dragen.”

Alle kinderen die in Nederland verblijven, hebben recht op onderwijs. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarom contact gezocht met de schoolbesturen in Heemskerk, die nieuwkomersonderwijs verzorgen. Het betreft de Stichting Tabijn voor het geven van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar in de Internationale Taalklas De Fakkel, onderdeel van Het Rinket. Het onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt verzorgd door de scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), met de ervaring en expertise van de Internationale Schakelklas. Volgens het COA komen ongeveer 60 à 70 kinderen van asielzoekers in aanmerking voor het primair onderwijs en 30 à 40 kinderen voor het voortgezet onderwijs.

Onderwijshuisvesting

Eerst is gekeken of het onderwijs kon plaatsvinden op het schip. Maar dat bleek niet wenselijk. De besturen geven er de voorkeur aan om het onderwijs aan de kinderen op de bestaande locaties te geven. Zo verwachten zij kwalitatief goed nieuwkomersonderwijs te kunnen bieden, te voldoen aan de eisen van nieuwkomersonderwijs en te zorgen voor het welzijn van de kinderen en het personeel. Daarom hebben de schoolbesturen, de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, het ministerie van OCW en het COA met elkaar overlegd over een passende oplossing voor de huisvesting. Omdat Tabijn op de locatie van De Fakkel/het Rinket te weinig ruimte heeft voor het grote aantal kinderen dat wordt verwacht, wil het schoolbestuur tijdelijk 4 noodlokalen plaatsen op het schoolplein. De SVOK-scholen voelen zich verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in de leeftijd 12-18 jaar en gaan dit gezamenlijk organiseren binnen de bestaande onderwijscapaciteit in Beverwijk, Heemskerk en Castricum. De schoolbesturen streven er naar om zo snel mogelijk onderwijs aan te bieden.

Terug naar overzicht