Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Op het Kennemer College Mavo heeft de Stichting Klassetaal gisteren het predicaat “Taalbewuste School” uitgereikt. De school kreeg het bijhorende bordje uit handen van Sjors van der Kraan, mede-oprichter van Klassetaal: “Wij feliciteren het Kennemer College met dit predicaat. We vinden het ontzettend belangrijk dat scholen actief bijdragen aan het terugdringen van ongewenste communicatie van kinderen en we zijn blij het deze school daaraan meewerkt.”

Van der Kraan is op school voor het geven van gastlessen, tijdens de projectweek Veiligheid, aan de leerlingen van klas 3. Tijdens deze lessen wordt leerlingen voorgehouden wat de effecten zijn van taal en communicatie op gedrag: “Taal is een prachtig communicatiemiddel: het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens. Respect voor jezelf, de ander, en de leer- en leefomgeving horen daarbij de leidraad te zijn.
De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden hebben impact. Woorden zijn nooit neutraal. Een woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder dan andere woorden. Een positief woord doet je goed, een vloek of scheldwoord doet pijn. De juiste woordkeuze is voor iedereen belangrijk!”

Tijdens een van de gastlessen wijst de gastdocent op een dia van een meisje dat ernstig verbrand is: “Op een andere school liet ik deze dia ook zien. Toen stond een jongen van 13 jaar op en toonde mij zijn eigen – zwaar verbrande – huid. Hij vertelde daarbij dat zijn klas voor hem een veilige situatie is: zijn klasgenoten pesten hem niet en gooien niet met ‘bommetjes’, negatieve woorden. Dat is anders is het zwembad, daar wordt hij nageroepen en uitgescholden. Reden voor hem om niet meer te gaan zwemmen… Zo zeer kan taal doen!”

De interactieve presentatie van Van der Kraan heeft duidelijk impact op de leerlingen. De voorbeelden die de docent laat zien, zijn aansprekend. Sjors stuurt de leerling aan het eind van de les met een opdracht weg: “Veiligheid ontstaat door een combinatie van gedrag, respect en taal. Als je dat in je hoofd houdt en je zoekt in je woordgebruik naar ‘bloemetjes’ in plaats van ‘bommetjes’, dan draag je zeker bij aan een vriendelijke samenleving.”

Terug naar overzicht