Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Wat is jouw weg?

Aandacht voor elke leerling. Daar is alles bij het Dalí College op ingericht. Van het gebouw tot aan onze manier van lesgeven. We zien dat leerlingen hierdoor met plezier werken en goed grip krijgen op wat zij leren. Je leert bij ons met verantwoordelijkheden om te gaan, zodat je uiteindelijk ook in vrijheid zelfstandig keuzes kunt maken. We prikkelen je nieuwsgierigheid, dagen je uit om op onderzoek uit te gaan, samen te werken, zelfstandig te zijn en je talenten te ontdekken. En daarin helpen wij jou graag op weg. Wat is jouw weg?

Dagstart & Weeksluit

Coaching

Leren vanuit leerdoelen

Leren leren

Dagstart & Weeksluit

De overstap naar het voorgezet onderwijs is altijd spannend: veel nieuwe vakken, verschillende docenten, een nieuwe klas en huiswerk. Om je hiermee te helpen, start je het eerste half jaar de schooldag met je klas en je persoonlijke coach. Tijdens de dagstart plan je de doelen waaraan je die dag gaat werken in je agenda en tijdens de weeksluit kijk je of je alle doelen hebt behaald. Zo weet je of je huiswerk hebt of niet. Je coach helpt je met plannen en bespreekt de belangrijke zaken van die dag. Verder leer je bij de dagstart te leren, bijvoorbeeld wat een goede manier is om een taal te leren.

Coaching

Vooral je persoonlijke coach helpt je om jouw weg te vinden. Je ziet hem of haar elke dag en één keer per week heb je een coachgesprek over je leerproces en het behalen van je leerdoelen. De coach helpt je bijvoorbeeld om leerdoelen te stellen, te ontdekken hoe je leert en te plannen, zodat je overzicht over je eigen leerproces houdt.

COL-gesprekken

De coach betrekt ook je ouders bij je persoonlijke doelen en je leren. Driemaal per jaar worden ze op school uitgenodigd. Tijdens dit COL-gesprek presenteer je jezelf aan je ouders. Je vertelt over de afgelopen periode en over je uitdagingen, je leerdoelen en je planning voor de komende weken. Natuurlijk helpt je coach je bij de voorbereiding op dit belangrijke gesprek.

Leren vanuit leerdoelen

Op het Dalí College leer je vanuit leerdoelen. Hierdoor weet je precies wat je moet leren. Niet de taken die je doet om je leerdoelen te behalen staan centraal, maar het leerdoel zelf. Om je leerdoel te bereiken wordt je gevraagd te bewijzen dat je kunt wat er wordt gevraagd. In dit proces kun je keuzes maken op het gebied van niveau, tempo en afronding.

Itslearning

Dit is een digitaal systeem dat zorgt voor inzicht en overzicht in je leerproces. Hier kun je plannen in een digitale agenda, staan alle leerdoelen die je in een schooljaar kunt behalen en ook alle taken die je kunt maken om die doelen te behalen. Alles in één overzichtelijk systeem, dat je altijd en overal kunt bereiken.

Blended learning

Leer je nou altijd digitaal? Nee. Je krijgt ook boeken, teksten en opdrachten op papier aangeboden. Wij zorgen voor een goede mix van leren met en zonder een device. Dit noemen wij blended learning.

Werken met de laptop

Leren leren

Tijdens het eerste jaar op het Dalí College ga je een lesuur in de week ‘leren leren’. Je gaat op zoek naar je eigen leermethode en deze methode ga je versterken met slimme vaardigheden, zoals plannen, snellezen, mindmappen en geheugentechnieken. We vertellen je niet precies hoe je moet leren; omdat iedereen zijn eigen, unieke, leermethode heeft bestaat de ‘perfecte’ leermethode namelijk niet.
We leren je het beste uit jezelf te halen, want tenslotte gaat het daarom. Je leert voor jezelf, voor je eigen toekomst, en wij helpen je daarbij.

Kom je naar het Dalí?

Meer over ons