Skip to main content
Kennemer College mavo-havo heet voortaan: Dalí College. Met aandacht. Klik hier voor meer informatie

Aanmelden Open Huis 2022

OPEN HUIS fysiek mogelijk voor leerlingen van groep 8

Dit jaar hebben we door de Corona-maatregelen wederom ons jaarprogramma behoorlijk moeten aanpassen. Ons Open Huis heeft hierdoor tot op het laatste moment onder druk gestaan, maar gelukkig kunnen we de leerlingen van groep 8 nu daadwerkelijk in de school ontvangen. Er zijn weliswaar wat aanvullende voorwaarden gesteld (zie hieronder) door het Kabinet, maar we zijn blij dat we fysiek open kunnen.

U bent welkom op woensdag 9 februari 2022 van 16.00 tot 20.00 uur.

Het Kabinet heeft de scholen voor het Voortgezet Onderwijs verdeeld in categorieën en daarbij voorwaarden gesteld aan het Open Huis. Dat betekent voor onze school, met inachtneming van de strikte voorwaarden, dat wij weliswaar ons Open Huis fysiek kunnen laten plaatsvinden, maar dat we alleen de kinderen van groep 8 binnen mogen laten. U zult dus genoodzaakt zijn om uw zoon of dochter af te zetten bij de voordeur.

We zullen voor u tijdens de periode (ongeveer een uur) dat uw kinderen binnen zijn, een alternatief programma aanbieden op een overdekte en verwarmde locatie op het schoolplein. Dit programma zal in het teken staan van informatieverstrekking en direct contact met onze medewerkers i.v.m. mogelijke vragen die er leven.

Mocht er m.b.t. het bovenstaande op korte termijn sprake zijn van aanpassing van de maatregelen, dan hoort u dat weer van ons.

Vanwege de voorwaarden hebben we ons Open Huis ingericht met een aantal tijdsloten. Wij verzoeken u om uw kind aan te melden voor een tijdstip zoals in het formulier staat aangeven. Voor elk tijdstip geldt een maximum aantal inschrijvingen, zodat wij de instroom van belangstellenden kunnen reguleren.

Het betreft hier de aanvangstijd; zoals gezegd zullen de kinderen ongeveer een uur binnen zijn.